WordPress en AJAX

  • PHP
  • Plugin
  • Snippets
  • Wordpress

Ajax betekent “Asynchronous JavaScript And XML”. Het is een term voor het ontwerp van interactieve websites waarin asynchroon gevraagde gegevens (vaak gedeeltes van websites) worden opgehaald van de webserver. Hierdoor hoeven dergelijke pagina’s niet in hun geheel ververst te worden.
Lees meer…